Raskesport.ee

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust
Avaleht Maadlus Eesti Maadlusliidu presidendi pöördumine

Eesti Maadlusliidu presidendi pöördumine

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) Täitevkomitee 12.veebruaril tehtud otsus seab kahtluse alla maadluse kuulumise 2020.aasta olümpiamängude kavas. Esialgse info kohaselt konkureerib maadlus septembris Buenos Aireses koguneval ROK-i istungil koos seitsme spordialaga ühele vabale kohale 2020. aasta olümpiamängudel. Võimaliku variandina on õhus ka võimalus, et maikuus taas kogunev ROK-i Täitevkomitee esitab kolm spordiala ROK-i istungile, mille seast valik tehakse.

Väidetavalt on maadluse kaheldava olümpiaala staatusesse viinud ühelt poolt maadluse reeglite muutused, mis on vähendanud publiku ja TV huvi, samas kindlasti ka Rahvusvahelise Maadlusföderatsiooni (FILA) juhtivpersoonide tegevus või tegevusetus, et on kaotatud positiivset sidet ROK-iga.

Kogu maailma juhtivad spordiriigid, kaasaarvatud USA ja Venemaa on kõige kõrgemal poliitilisel tasemel astunud välja maadluse kaitseks. Seega on lootust, et mäng ei ole veel kaotatud. Selleks peab maadlus läbi tegema teatud muutused.

FILA-s on toimunud uued arengud. 16. veebruaril kogunenud FILA Büroos hääletati Venemaa ja teiste juhtivate maadlusriikide survel maha senine FILA president Raphael Martinetti, ajutiseks kohusetäitjaks sai serblane Nenad Lalovic. FILA juhtorganite töösse kaasati USA Olümpiakomitee endine peasekretär Jim Scherr ja Venemaa maadluslegend, kolmekordne olümpiavõitja  Aleksandr Karelin. Ühiste jõududega üritatakse maadlust näidata kõige positiivsemas võtmes maailmale ja ROK-i liikmesriikidele.

Samuti moodustati kriisigrupp, kuhu kuuluvad lisaks Aleksandr Karelinile ka Venemaa Maadlusföderatsiooni president Mihhail Mamiašvili, et esitada kümne päeva jooksul ettepanekud maadlusreeglite muutmiseks, et iidne spordiala vaadatavamaks ja ligitõmbavamaks teha.

Maadlus kuulus olümpiamängude kavasse alates esimestest mängudest 708. aastal eKr. Kaasaegsetel olümpiamängudel, alates aastast 1896, on maadlus ainult ühe erandiga (1900. aastal Pariisis) alati kuulunud mängude kavasse.

Koostöös Eesti Olümpiakomiteega teeb Eesti Maadlusliit kõik selleks, et maadlus tõestaks oma kuulumist olümpiamängudele. Eesti Maadlusliidu esindajatel on lähiajal plaanis kohtuda Venemaa Maadlusföderatsiooni tippjuhtkonnaga, et tekkinud olukorda arutada.


Priit Piilmann
Eesti Maadlusliidu President

 

Küsitlus

Kust ostsid viimati spordivarustust või trenniriideid?